qmc-loader
د. محمد العماني
Dr. Mohammed Al Omani

د. محمد العماني

اخصائي انف واذن وحنجرة و تجميل الوجه

البورد الفرنسي لجراحة الانف و الاذن والحنجرة و جراحة الوجه و الرقبة
الزمالة الفرنسية بجراحة الوجه والرقبة
الزمالة الفرنسية بتجميل و ترميم الانف
الزمالة الكندية لجراحة تجميل و ترميم الوجه